in-to-gap

Tờ gấp là gì, tiêu chí để thiết kế một tờ gấp đơn giản

Tờ gấp là một dạng tương tự như tờ rơi, tuy nhiên ở tờ gấp có những đường gấp tạo nên sự khác biệt. Tờ gấp được sử dụng như một công cụ để giới thiệu, quảng bá sản phẩm Xem thêm