1. Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay FD3050Y

Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay FD3050Y

– Nút nhấn kích hoạt xả khí thủ công bằng tay FD3050Y hoạt động với tủ trung tâm tinh chỉnh và điều khiển xả khí FS5200E nhằm mục đích kích hoạt việc dập tắt đám cháy.

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/sanh-thong-chua-chay-tu-dong-fm-200-voi-cac-thong-chua-chay-tu-dong-khac/

– Nút nhấn FD3050Y đc lắp đặt gần các thiết bị chữa cháy.

– Bằng nút này các bước dập tắt chỉ hoàn toàn có thể được ban đầu sau thời điểm kiểm tra bằng mắt của người quản trị nếu có thực trạng cháy thực sự.

– Đường dây báo cháy đc tinh chỉnh và điều khiển cho 1 mạch ngắn.

2. Nút nhấn kích hoạt xả khí lan rộng ra FD3050G

Nút nhấn kích hoạt xả khí mở rộng FD3050G

– Nút nhấn kích hoạt xả khí bằng tay dự phòng FD3050G được thiết kế với để sinh hoạt hòa bình, kích hoạt tính năng tự động hóa cho phép khởi động quá trình dập tắt.

==>> Xem thêm : http://lapdatbaochay.net/sieuthiphongchay-vn-huong-dan-cach-bao-quan-binh-chua-chay-toan-nhat/

– Nút nhấn FD3050G sử dụng nguồn dự phòng bổ sung cập nhật.

– Khi kích hoạt FD3050G, một chất chữa cháy bổ sung sẽ đc xả (CO2, Halon, Ar..)

3. Nút nhấn bảo trì tình trạng khẩn cấp FD3050B

Nút nhấn bảo trì tình trạng khẩn cấp FD3050B

– Nút nhấn gia hạn thực trạng khẩn cấp FD3050B trong nhà đc kích hoạt và một điện trở EOL phù hợp với trung tâm tinh chỉnh và điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E. Chương trình đếm ngược thời gian xả khí sẽ được ban đầu bằng sự việc thoát chính sách bảo trì khẩn cấp của FD3050B.

– Đường dây báo cháy được điều khiển và tinh chỉnh cho 1 mạch ngắn và cho 1 ngăn cách.

– Nút nhấn FD3050B được lắp đặt gần những dòng thiết bị chữa cháy.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng