HỒ SƠ HẢi Quan

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HỒ SƠ HẢI QUAN

 1. Hàng hóa xuất khẩu:
 2. Tờ khai hải quan dạng điện tử

* Khai thủ công thì Tờ khai hải quan giấy (2 bản chính)

 1. b) Giấy phép XK đối với hàng hóa phải có giấy phép XK: 01 bản chính nếu XK một lần hoặc 01 bản sao kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu XK nhiều lần
 2. c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính

Trường hợp hồ sơ hải quan đã có trong Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai Hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan

Tham khảo: Xuất nhập khẩu

 1. Hàng hóa nhập khẩu:
 2. Tờ khai hải quan dạng điện tử

* Khai thủ công thì Tờ khai hải quan giấy: 2 bản chính

 1. b) Hóa đơn thương mại: 01 bản sao

* Các trường hợp không nộp hoá đơn:

 • Doanh nghiệp ưu tiên
 • Hàng nhập khẩu để gia công cho nước ngoài
 • Không có hoá đơn, không thanh toán
 1. c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản sao
 2. d) Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc 01 bản sao kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần;

Xem thêm: Doanh nghiệp dịch vụ

đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính

 • Bổ sung: Giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính
 1. e) Tờ khai trị giá dạng điện tử
 • Khai thủ công thì TKTG giấy: 02 bản chính
 • Trường hợp không khai TKTG:
 • Hàng hóa không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế
 • Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK)
 • Hàng hoá xác định trị giá thanh toán theo Phương pháp 1 và để hệ thống tự động tính trị giá
 • Hàng hóa nhập khẩu không có Hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại
 1. g) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ: 01 bản chính hoặc dưới dạng điện tử.

* Trường hợp phải nộp C/O:

 • Hàng hoá hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
 • Hàng hoá đang có nguy cơ gây hại
 • Hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử, thuế tự vệ
 • Hàng hóa nhập khẩu quản lý theo các Điều ước quốc tế

Xem thêm: ngheketoan.com.vn